Strategia marketingowa

Nawet najlepiej przygotowana strona internetowa nie będzie wiele warta jeśli nie będą jej odwiedzali użytkownicy. Dlatego właśnie tak istotne jest aby pomyśleć o promocji swojej strony internetowej. Wielu osobom marketing interentowy i działania podejmowane w jego zakresie kojarzą się głównie z wyszukiwarkami internetowymi. Jednak nie są one jedynymi kanałami dotarcia do użytkowników. W wielu przypadkach bardziej efektywny może się okazać choćby email marketing a w innych odpowiednie działania podejmowane w obszarze mediów społecznościowych.

Istotny jest nie tylko budżet jaki możemy przeznaczyć na reklamę czy też branża w jakiej działamy ale przede wszystkim nasza docelowa grupa klientów oraz cel jaki chcemy osiągnąć poprzez reklamę. Nie zawsze bowiem działania marketingowe nastawione są jedynie na sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej produktu czy usługi i właśnie charakter działań marketingowych i przede wszystkim ich cel powinien być również bardzo dobrze przemyślany.

Promocja strony internetowej w sieci powinna być więc naprawdę starannie zaplanowana. Marketing internetowy jest najbardziej efektywny wtedy gdy podejmowane w jego ramach działania są przemyślane. Dlatego właśnie zanim zacznie się działać warto mieć przygotowaną odpowiednią strategię określającą jakie kroki należy podjąć aby osiągnąć cel. Działanie według wcześniej opracowanego planu jest nie tylko bardziej efektywne ale ułatwia też kontrolę przebiegu kampanii marketingowej i ocenę jej efektywności.

Zapewniam przygotowanie takiego kompleksowego planu określającego działania jakie należy podjąć aby w efektywny sposób wypromować w Internecie swoją stronę. Oferuję również pomoc przy jego wdrożeniu oraz nadzorowanie jego realizacji.

Kim jestem?


Nazywam się Łukasz Kołodziejczyk i tematyką marketingu internetowego interesuję się nieprzerwanie już od kilku lat. Ciągle staram wyznaczać sobie ambitne cele, których realizacja zapewnia niezmierną satysfakcję a jednocześnie stanowi bodziec do tego aby stawiać kolejne kroki prowadzące do rozwoju mojej kariery zawodowej.

O mnie

Kontakt