Portfolio

W czasie kilku lat mojej dotychczasowej kariery zawodowej miałem już okazję pracować przy naprawdę pokaźnej liczbie projektów. Brałem udział zarówno w przedsięwzięciach, w których pełniłem jedynie rolę konsultanta opiniującego wprowadzane zmiany jak i w takich, w których bezpośrednio odpowiadałem za przygotowanie zupełnie nowej strony internetowej lub też optymalizację już istniejącej witryny.

Jednak zdecydowanie najwięcej było projektów, w których odpowiadałem za działania w zakresie marketingu internetowego. W niektórych przypadkach byłem odpowiedzialny za przygotowanie kompleksowej strategii promocji witryny w sieci a w innych odpowiadałem tylko za realizację konkretnych działań w ramach już przygotowanej strategii.

Poniżej znajduje się portfolio wybranych projektów, przy których dotychczas pracowałem:

Kim jestem?


Nazywam się Łukasz Kołodziejczyk i tematyką marketingu internetowego interesuję się nieprzerwanie już od kilku lat. Ciągle staram wyznaczać sobie ambitne cele, których realizacja zapewnia niezmierną satysfakcję a jednocześnie stanowi bodziec do tego aby stawiać kolejne kroki prowadzące do rozwoju mojej kariery zawodowej.

O mnie

Kontakt