Dobre praktyki w analityce internetowej – Szymon Słowik – SemKRK #5

Dobre praktyki w analityce internetowej – Szymon Słowik – SemKRK #5
Podziel się tym wpisem...Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Niejako na deser pozostała nam kwestia analityki a konkretnie dobrych praktyk i trendów z jakich musimy sobie zdawać sprawę. Za to zagadnienie odpowiedzialny był Szymon Słowik. Na początek słusznie nawiązał on do problemu z którym zapewne zdecydowana większość osób zajmujących w mniejszym czy większym stopniu analityką miała już styczność. Mowa o raportowaniu na bazie pełnego raportu z Analyticsa, który szczególnie osobie postronnej nie mającej kontaktu z analityką z pewnością nie mówi zbyt wiele. Czasami mogłoby się wręcz wydać, że mamy do czynienia z takim raportowaniem dla samego raportowanie, które tak naprawdę nic nie konkretnego nie wnosi ale przecież te wszystkie cyferki i wykresy tak fajnie wyglądają. To właśnie tego typu sytuacje, z którymi stykamy się nadal dość często każą sobie zadać pytanie: „po co tak właściwie zajmujemy się analityką?”

Tak naprawdę stoją za tym trzy główne cele. Po pierwsze chcemy poznać stan faktyczny może się to wydawać pewnym truizmem bo przecież wszyscy wiemy jak działają nasze firmy i jaki jest ich stan. To jednak złudne poczucie, który często w niezwykły sposób może obnażyć właśnie analityka. Przykładem mogą być choćby klienci kupujący nasze produkty czy usługi. Co z tego, że mamy świadomość, że dobrze nam idzie i mamy ich dużo. Gdy jednak padnie pytanie skąd oni właściwie przychodzą i jakie źródła ruchu są kluczowe dla ich pozyskiwanie to zazwyczaj nie potrafimy odpowiedzieć na tak przecież elementarne pytanie.

Drugą kwestią jest właśnie możliwość wyznaczania sobie konkretnych celów. Skoro już naprawdę znamy stan faktyczny i wiemy co idzie dobrze a jakie obszary wymagają poprawy to możemy już nakreślić sobie jakiś plan działania i wskazać punkt do którego chcemy dążyć. Bez dokładnego poznania punktu z którego zaczynamy tą drogę nie byłoby to możliwe. Trzeci argument przemawiający za stosowaniem analityki to możliwość poprawy skuteczności. Wprawdzie powiada się, że lepsze jest wrogiem dobrego jednak skoro nasz biznes ma potencjał do wzrostu do szkoda byłoby z niego nie skorzystać. Ten potencjał możemy odkryć właśnie dzięki analityce, za sprawą której przekonamy się gdzie warto skoncentrować swoje wysiłki aby jeszcze zwiększyć efektywność swojej firmy.

Prezentacja Szymon Słowik była też poświęcona trendom, których akurat w przypadku analityki choćby ze względu na dynamikę rozwoju tej branży jest naprawdę niemało. Trzy podstawowe były tak naprawdę dość oczywiste bowiem odnosiły się do dalszego zwiększania liczby analityków, pojawiania się coraz większej ilości narzędzi związanych ze zbieraniem danych czy pracą na nich a także robienia coraz większej liczby testów. Biorąc pod uwagę, że już obecnie żyjemy w czasach gdy znaczenie danych nieocenione nie ma się czemu dziwić. Ilość zbieranych informacji będzie z roku na rok tylko rosła tak więc osoby mające umiejętność pracy z danymi będą tak naprawdę na wagę złota. Dlatego też pojawiać się będzie coraz więcej narzędzi, które stopniowo będą zwiększać i tak już bogaty zakres możliwości analityków. Wynikową tego wszystkiego będą co oczywiste coraz liczniejsze testy bowiem na podstawie tych gromadzonych danych już teraz można wysuwać naprawdę ciekawe wnioski a także tworzyć pewne hipotezy czy założenia wymagające niekiedy weryfikacji.

Coraz większa ilość zbieranych informacji będzie też stanowiła swojego rodzaju wyzwanie. Z jednej strony będziemy dysponować coraz większą ilością danych behawioralnych mając pełniejszy obraz zachowań naszych użytkowników. W tym obszarze bez wątpienia sprawdzianem naszych zdolności analitycznych będzie wykorzystanie tak zdobytej wiedzy, które z pewnością daje ogromne możliwości. Z czasem również coraz bardziej dotkliwy będzie rosnący udział danych nieustrukturyzowanych, które w takiej surowej formie będą czekać na odpowiednie wykorzystanie. Dopiero bowiem ich klasyfikacja daje szansę wykorzystania tkwiącego w nich potencjału i to właśnie sięgnięcie po te dane będzie jednym z kluczowych zadań stojących przez analitykami, którzy właściwie to już teraz muszą się mierzyć z przetwarzaniem danych pozyskiwanych z przeróżnych źródeł.

Analityka będzie też zmieniać postrzeganie naszych biznesów i zmusi do odejścia od krótkowzrocznego patrzenia jedynie na to co tu i teraz. Dzięki ogromnej ilości danych będziemy dysponowali jeszcze większymi niż obecnie możliwościami patrzenia na znacznie szerszy horyzont czasowy. Dotyczyć to będzie choćby oceny wartości naszych klientów właśnie nie przez pryzmat ich pojedynczych transakcji a z perspektywy CLV. Stopniowo zmianie ulegać będzie też nasze podejście do marketingu internetowego, w ramach którego dziedziny takie jak: SEO, PPC, UX czy Brand będziemy coraz częściej traktować w sposób kompleksowy. Znacząco wzrośnie świadomość tego, że są to obszary wzajemnie się przenikające i uzupełniającego na wielu płaszczyznach. Nie można wiec patrzeć na nie z osobna w zupełnym oderwaniu od pozostałych.

Wśród trendów nie mogło też zabraknąć kwestii wizualizacji danych a więc aspektu problematycznego tak naprawdę w dwóch kwestiach. Z jednej strony mówimy bowiem o poprawności wizualizacji, w ramach której dane są prezentowane w sposób nie utrudniający ich poprawnej interpretacji. Szymon Słowik pokazywał już wcześniej, że niefortunnie przygotowana wizualizacja choćby w odniesieniu do danych demograficznych może w pewien sposób zakłamywać rzeczywisty obraz wynikający z danych.

Druga kwestia to przedstawianie danych w sposób, który umożliwia ich zrozumienie nie tylko doświadczonemu analitykowi. Za przykład może posłużyć choćby prezentacja biznesowa, podczas której określone dane mają być zaprezentowane osobom decyzyjnym. Takie osoby piastujące wysokie stanowiska w firmach potrzebują tak naprawdę konkretu, który trzeba umieć po pierwsze poprawnie wydobyć z tych wszystkich raportów oferowanych choćby przez Google Analytics. Po drugie trzeba umiejętnie je przedstawić wyciągając tak naprawdę esencję tego co najistotniejsze i niezbędne do podjęcia decyzji.

Na koniec omawiania trendów w analityce znalazło się jeszcze miejsce dla wzmianki o analizach preskryptywnych oraz predyktywnych. Są to tak naprawdę obszary analityki dające nam możliwość z jednej strony zajrzenia w przeszłość a jednocześnie próby przewidzenia przyszłości. Oczywiste jest bowiem, że niemal zawsze kluczowa będzie trafna odpowiedź po pierwsze na pytanie co się stało a gdy już tego się dowiemy próba zrozumienia dlaczego to się stało. Dzięki temu można nawet z popełnianych błędów wyciągać cenne wnioski, tak więc taka wiedza jest naprawdę cenna. Jednocześnie w ramach analityki nadal próbujemy choć częściowo okiełznać przyszłość.

W pewnym stopniu wynika to z pewnością z naszej wrodzonej ciekawości i chęci poznawania jednak w przypadku patrzenia bardziej pragmatycznego może za tym stać przede wszystkim pragnienie pozbycia się strachu odczuwanego wobec tego co nieznane. Oczywistym jest bowiem, że gdzieś w głębi duszy możemy czuć pewien lęk przed przyszłością nie wiedząc tak naprawdę co może nam ona przynieść. Dlatego właśnie wierzymy, że analityka może być właśnie tym co pomoże odpowiedzieć na wiele pytań w kwestii tego co może nas czekać.

Pozostałe prezentacje z SemKRK #5

Podziel się tym wpisem...Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone